!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

 

Djeca su pacijenti koji trebaju posebno nježan i strpljiv pristup. Izuzetno je važno da prvi dolasci zubaru proteknu u lijepoj i vedroj atmosferi, kako bi djete steklo naviku i pozitivan stav prema stomatološkoj ordinaciji. Taj će ga stav pratiti kroz čitav život i o njemu će  ovisiti njegovo buduće oralno zdravlje.

Svakodnevno susrećemo u našim ordinacijama djecu preplašenu prošlim neugodnim iskustvima i usađenim paničnim strahom prema zubaru. Takvom djetetu treba dati dovoljno vremena da se upozna s ambijentom i osobljem nove ordinacije, te mu pristupiti osobito nježno i pažljivo. Narušeno povjerenje treba ponovno izgraditi, jer je ono neophodno za buduću suradnju djeteta i stomatologa.

Imajući u vidu naše brojne malene pacijente, ordinacija Škodadent među prvima u Hrvatskoj uvodi sedaciju dušičnim oksidulom za djecu. Ovom  metodom moguće je na potpuno siguran i neškodljiv način dijete riješiti straha, izbrisati traume i riješiti ga svih problema sa zubićima.

Kako se daje?

Dušični oksidul se daje u mješavini sa kisikom pomoću posebne maskice za nos. Doza se prilagođava za svakog pacijenta posebno u skladu s njegovim potrebama. Pacijent je budan i može komunicirati.

Kako djeluje?

Za sve stomatološke zahvate dovoljna je minimalna doza, pri kojoj dušični oksidul: 

 • uklanja strah i nelagodu
 • izaziva ugodu
 • opušta
 • izaziva osjećaj težine
 • umanjuje podražaj na povraćanje
 • oslabljuje osjećaj za vrijeme
 • povećava sugestibilnost
 • poništava traumu od zahvata

U većoj dozi: 

 • umanjuje osjetljivost na bol
 • izaziva veselje i euforiju

Dušični oksidul ne može izazvati duboku sedaciju.

Koliko je sigurno?

Istraživanje provedeno od strane Federal Association of Pediatric Dentists među 7145 sedacija godišnje, našlo je svega 8 neželjenih nuspojava u obliku mučnine. To je bila jedina nuspojava koja se javila u 0,11% slučajeva.

Tko je idealan kandidat?

 • pacijenti koji imaju strah ili nelagodu od zahvata
 • pacijenti s jakom podražajem na povraćanje
 • pacijenti koji trebaju veće ili duže zahvate
 • djeca koja surađuju, ali trebaju veći zahvat
 • djeca koja ne surađuju

Tko nije kandidat?

 • pacijenti s težim zdravstvenim problemima
 • pacijenti koji ne mogu disati na nos
 • pacijenti koji se boje izgubiti kontrolu
 • pacijenti s ogranićenjem u komunikaciji
 • pacijenti koji pate od klaustrofobije